Н

НАВАРА, Андре

НАВАРА, Андре (Андре Наварра) (Бијариц, 13. Ⅹ 1911 – 1988) – француски виолончелист. Професор на Конзерваториумот во Париз. Еден од најзначајните светски виолончелисти на ⅩⅩ век. Бил професор и на Факултетот за музичка уметност во Скопје (1971 –1975)

НАДВОРЕШНА ЗАДОЛЖЕНОСТ НА РМ

НАДВОРЕШНА ЗАДОЛЖЕНОСТ НА РМ – обврските на централната власт, фондовите, јавните претпријатија, централната банка и приватниот сектор спрема странските кредитори. Долгот го сочинуваат: обврските кон мултилатералните кредитори (ИБРД, ИДА, ЕИБ, ИФАД,

НАДРЕАЛИЗАМ

НАДРЕАЛИЗАМ (фр. сурреалисме) – правец во книжевноста и во ликовната уметност што настанал во Париз околу 1920 г. и го претставува ирационалното и несвесното. Во Македонија се јавува кон крајот на педесеттите години во делата на С. Куновски. Значајна

НАЃ, Ласло

НАЃ, Ласло (Ласзло Нагѕ) (Исказ, Унгарија, 17. Ⅶ 1925 – Будим, 30. И 1978) – носител на новиот творечки израз во современата унгарска поезија. Добитник е на највисоките унгарски награди. Во 1969 г. врз основа на буквални преводи препеал и стихови од

НАЗИМ, Сајбе

НАЗИМ, Сајбе (Сахиба) Хусеин (Штип, 1895 – Скопје, 7. ⅩⅠⅠ 1971) – заднински активист на НОАВМ. Во својот дом во Штип прибирала илегалци и го отстапувала за партиски состаноци. Кај неа илегално живееле народните херои Ванчо Прке и Боро Петрушевски и п

НАИР, Јашар Наби

НАИР, Јашар Наби (Ѕаþар Наби Наѕýр) (Скопје, 1908 – Истанбул, 1981) – раскажувач, романсиер, поет. Бил службеник на „Зираат“ и „Меркез“ банка, а работел и во Институтот за турски јазик. Во 1933 г. почнува да го издава сп. „Варлик“, а во 1946 г. ја ос

НАЈДЕНИ, Ислам Саид

НАЈДЕНИ, Ислам Саид (Ислам Саид Најдени) (Дебар, 1864 – 1903) – основоположник на првото албанско училиште во Дебар. Висока школа завршил во Истанбул, каде што првпат контактирал со познатите интелектуалци Н. и С. Фрашери и со И. ќемали. Објавил еден

НАЈДЕНОВ, Љубен

НАЈДЕНОВ, Љубен (Горна Џумаја, 2. Ⅷ 1930 – Скопје, 10. Ⅶ 1979) – архитект. Дипломирал на Архитектонскиот отсек на Техничкиот факултет во Скопје (1954). Магистрирал на Универзитетот во Беркли, САД (1965). Бил редовен професор на Архитектонскиот отсек.

НАЈДОВСКИ, Ицо Василев

НАЈДОВСКИ, Ицо Василев (с. Оптичари Битолско, 12. Ⅶ 1959) – македонски публицист. По доселувањето во Австралија (1985) ги завршува студиите по историја и мултикултура на Викторија универзитетот во Мелбурн, каде што и магистрира (1997) на темата „Оспо

Scroll to Top