S

ЅВЕРОВИ

ЅВЕРОВИ (Царнивора) – ред грабливи животни од класата цицачи (Маммалиа). Познати се 250 вида, а во Македонија се среќаваат 13 вида, систематизирани во 10 рода и четири фамилии. Фамилијата на кучињата (Цанидае) кај нас е претставена со три вида: волк

ЅВОНЕЦ

ЅВОНЕЦ -. звучна направа со конусен облик, излеана од бронза. Произведува исклучиво еден тон, кој никогаш не бил во функција на музицирањето во македонската музичко-фолклорна практика. Ѕвонецот има само функција на сигнал, кога е врзан на вратот на д

ЅВОНЧЕ, ДЕБАРСКО

ЅВОНЧЕ, ДЕБАРСКО . (Цампанула дебаренсис Рецх. ф.) – македонски флористички субендемит од фамилијата Цампанулацеае (ѕвончиња). Познат само во Западна Македонија, во клисурата на Црн Дрим и во Источна Албанија. Вл. М.

Scroll to Top