А

Азбука

А, а

првата буква во азбуката,со бројна вредност еден. Во кирилицата од грч. алфа

АБА

АБА – женска волнена поткошула, без ракави, составен дел на мариовската женска народна носија, изработена од самопредено волнено платно, наречено „аба“, покое и го добила името. Ј. Р.-П.

АБА, Јисраел

АБА, Јисраел (XVII в.) – рабин во Скопје. Служел во синагогата „Бет Јаков# (1617). Потекнувал од семејство со голема рабинска традиција. Во истиот период се спомнува како рабин и неговиот син шломо бен Ахарон Абајов. ЛИТ.: Зени Лебл, Плима и слом из историје Јевреја Вардарске Македоније, Горнји Милановац, 1990. Ј. Нам.

АБАЗИ, Алајдин

АБАЗИ, Алајдин (Тетово, 1. XI 1942) – електроинженер, унив. професор, член на МАНУ. Основно училиште и гимназија завршил во родниот град, а потоа дипломирал на Електротехничкиот факултет во Загреб (1965). Првин бил приправник во фабриката „Југохром“ во Тетово (1965) и инженер за развој во Електростопанство на Македонија (1966-1969). Бил избран за асистент на Техничкиот факултет …

АБАЗИ, Алајдин Read More »

АБАЗИ, Неџат

АБАЗИ, Неџат (Абази Неџхат)(с. Колибари, Кичевско, 1948) – педагог и унив. професор. Основно и средно училиште завршил во Кичево, учителска школа во Скопје и Филозофски факултет (Група за педагогија) во Приштина. Магистрирал на тема „Развојот на алба

АБАЗИ, Рефет

АБАЗИ, Рефет (Тетово, 17. Ⅰ 1964) – актер и педагог. Дипломирал на Факултетот за драмски уметности (1989). Член на Албанската драма (1989-1999). Од 1999 г. доцент на ФДУ во Скопје, каде што ја води класата актери на албански јазик. Улоги: Екарт (БаРе

АБАЈОВ, Ахарон

АБАЈОВ, Ахарон (ⅩⅤⅠ в.) – рабин во Скопје. Во 70-тите години од ⅩⅤⅠ в. служел во синагогата „Бет Јаков”. При донесувањето решенија во рабинскиот суд активно соработувал со прочуениот солунски рабин шмуел де Медина. Во 1596 г., во Солун ја објавил кни

АБАЏИЕВ, Ѓорѓи

АБАЏИЕВ, Ѓорѓи (Дојран, 7. Ⅹ 1910 – Скопје, 2. Ⅷ 1963) – раскажувач, романсиер, историограф, публицист и сценарист. Од петтата година на животот емигрант во Софија. Средно образование завршува во Горна Џумаја (Благоевград). Студира на Правниот факулт

АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња

АБАЏИЕВА – ДИМИТРОВА, Соња (Софија, 20. Ⅴ 1941) – историчарка на уметноста, значајна за истражувањето и афирмацијата на македонската ликовна уметност и на меѓународен план. Дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје (1965). Била кустос и директор

АБАЏИСТВО

АБАЏИСТВО (тур. абацилик, од ар.) – занает за производство на аба, дебела волнена ткаенина од која се изработувала главно машка облека. Во Македонија било особено развиено кон крајот на ⅩⅤⅠⅠⅠ и во почетокот на ⅩⅠⅩ в., како една од најзначајните дејности на македонското занаетчиство. Неговиот развиток бил тесно поврзан со развитокот на сточарството, а посебен …

АБАЏИСТВО Read More »

Scroll to Top