ЏАМИЈА НА ГАЗИ ИСА-БЕГ

ЏАМИЈА НА ГАЗИ ИСА-БЕГ
(Скопје, ⅩⅤ в.) – споменик на културата. Изградена по смртта на Гази Иса-бег, нејзиниот ктитор е третиот османлиски заповедник на Скопје и на Скопското краиште. Таа е од типот џамии со две еднакви куполи над молитвениот прос-тор и со трем засводен со пет куполи, потпрени на четири масивни столба. Реновирана по оштетувањата од земјотресот од 1963 г.
ЛИТ.: Лидија Кумбараџи-Богоевиќ, Османлиски споменици во Скопје, Скопје, 1998. Аѕверди Екрем Хакки, Аврупа’да Османл› Мимар› Есерлери. Ѕугославѕа, ллл цилд, 3. китаб, šстанбул, 1981. Др. Ѓ.

Исхак-беговата џамија (ⅩⅤ в.)

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *