РЕЖИИ

РЕЖИИ (дома): „Јане Задрогаз“, „Хамлет“, „Ослободување на Скопје“, „Диво месо“, „Хрватски Фауст“, „Среќна Нова ’49“; „Ништо без Трифолио“, „Јас, Клаудиј“, „Тетовирани души“, „Од другата страна“, „Поблиску“, „Зимска бајка“,

Црнила“, „Демонот од Дебар маало“; режии и во странство: „Тетовирани души“ (Москва), „Кавкаски круг со креда“ и


Зимска бајка“ (Кембриџ, Велика Британија), „Буре барут“ (Белград), „Театарски илузии“; „Пергинт“; „Дванаесеттата ноќ“

(Љубљана), „Магбет“ (Атина), „Тетовирани души“ (Белград) и др. Р. Ст.

Хидрометеоролошка мерна станица во Скопје