РЕЖИИ: „Платон Кречет“, „Татков дом“,

РЕЖИИ: „Платон Кречет“, „Татков дом“,

Тартиф“, „Сомнително лице“, „Покој

ник“, „Доходно место“, „Женидба“, „Како што милувате“, „Коштана“, „Задруга“,


Гоце“, „Интрига и љубов“, „Селската

учителка“, „Мома без мираз“, „Госпоѓа министерка“, „Отело“, „Ревизор“, „Нора“,


Пикник“, „шума“, „Галеб“, „Млади сино

ви“, „Волпоне“, „Смртта на губернаторот“, „Како што милувате“, „Коломба“,


Градскиот саат“ и др. Р. Ст.

Јорго ќука