НАХМИЈАС-ЛАЗО, Мордехај

НАХМИЈАС-ЛАЗО, Мордехај
(Битола, 1923 – Кајмакчалан, 1944) – учесник во НОБ. Бил во раководството на кенот на работничката еврејска младинска организација „Техелет Леван“ во Битола (од 1934). Во НОБ (од 1942) бил командант на баталјон на Првата македонска бригада. Загинал во борбите на Кајмакчалан.

Ветеринарниот институт, Скопје

шумарскиот факултет, Скопје
ЛИТ.: Ѓорѓи Цолев Димовски, Битолските Евреи, Битола, 1993; Марк Цохен, Ласт Центурѕ оф а Сепхардиц Цоммунитѕ. Тхе Јењс оф Монастир 1839–1943, Нењ Ѕорк, 2003. Ј. Нам.

Киро Нацев-Фетак