МИЛЕВ, Петар И.

МИЛЕВ, Петар И. (с. Косача, Перничко, 1879 – с. Ковачевица, Неврокопско, 8. Ⅶ 1908) – учесник во Илинденското востание. Завршил гимназија во ќустендил. Во 1900 г. влегол во ТМОРО и станал илегален. Бил секретар на четата на Ј. Сандански и неврокопски околиски војвода. ИЗВ. и ЛИТ.: А. Смит, Спомени от Македони®, Софи® 1983; Х. Силянов, Освободителните борби в Македони®, Ⅱ, Софи®, 1983. Ал. Тр. Јошка Миленковски