МИА

МИА – Македонска информативна агенција формирана со Одлука на Собранието на РМ, регистрирана Панорама на селото Мешеишта, Струшко како акционерско друштво. Првата вест овој јавен информативен серис ја испратил на 30 септември 1998 г. Емитува вести и информации 24 часа на македонски, англиски и на албански јазик, продуцира фото и фоно-сервис достапни преку веб страницата на агенцијата. Основач и прв директор Зоран Иванов. Членка на АБНА, Асоцијација на новинските агенции на земјите од Југоисточна Европа. Б. П. Ѓ.