МАРТИНОВСКИ, Цветко

МАРТИНОВСКИ, Цветко (с. Селце, Струшко, 25. Ⅲ 1930 – Скопје, 27. Ⅳ 1995) – раскажувач, критичар, новинар, издавач, редактор на „Современост“, преведувач од руски и од српски јазик, боем. Завршил гимназија во Скопје. Работел како новинар во Радио-Скопје, во „Нова Македонија“, „Трудбеник“, „Просвета“ и „Вечер“. Го преведувал Достоевски на македонски јазик. БИБ.: „Луњинци“, раскази, 1955; „Квечерини и разденувања“, раскази, 1959; „Пријатели“, раскази, 1962; „Одбрани раскази“, 1967 г. Г. Т. Никола Мартиноски, автопортрет