МАРИЈА Џ–

МАРИЈА Џ–Ⅺ в.) – македонска царица, жена на Јован Владислав. Во бракот имала шест сина и шест ќерки. По смртта на Јован Владислав (1018) со тројцата синови и шесте ќерки во Охрид му се предала на Василиј Ⅱ, кој ја почестил со титулата зоста (дворска дама) и ја испратил со децата во Цариград. ЛИТ.: Иоаннис Сцѕлитзае Синопсис Хисториарум, рец. И. Тхурн, Берлин, 1973. К. Аџ.