МАКЕДОНСКО СПИСАНИЕ ЗА МЕДИЦИНА

„МАКЕДОНСКО СПИСАНИЕ ЗА МЕДИЦИНА (Мацедониан Јоурнал оф Медицине)“ (2001) – продолжение на публикацијата „Годишен зборник на Медицинскиот факултет во Скопје“. Се печати двојазично (на македонски и на англиски јазик). Бр. Н.