МАКЕДОНСКО ДРУШТВО НА БОРЦИТЕ од Втората светска војна

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО НА БОРЦИТЕ од Втората светска војна (Торонто, Канада, 1983 >) – друштвото е член на Канадската лига на ветераните. По поделбата (1989), се основани две самостојни македонски боречки друштва со истото име. Ги слават националните и другите празници на Македонија и на Канада. Сл. Н.-К. Страница од Македонското евангелие на поп Јован