МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВИЈА „СВКЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВИЈА „СВКЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ (Скопје) – средно богословско училиште на Македонската православна црква, Изведувачите на балетот „Македонска повест“ од Глигор Смокварски (1953)