МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИСТОРИЈА НА МЕДИЦИНАТА

МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИСТОРИЈА НА МЕДИЦИНАТА (МАИМ) – стручна и непрофитна асоцијација на ис-тражувачи и историчари на медицината и здравствената култура. Целта е да го истражува медицинското минато на македонските и на Зборник на трудови балканските од Првиот конгрес на Асоцијацијата простори. за историја Формирана е на медицината на 4. Ⅵ 1998 г. во Штип, каде што се наоѓа и седиштето. МАИМ е иницијатор и основоположник на Балканската асоцијација за историја на медицината и организатор на Првиот балкански конгрес за историјата на медицината (Охрид, 23–25. Ⅹ 2003). МАИМ е организатор и на двата македонски конгреси за историјата на медицината. Првиот се одржа во Штип (7–8. Ⅵ 2001), а Вториот конгрес во Струмица (3–5. Ⅺ 2005). П. Б.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *