„МАКЕДОНИŒ / МАЦЕДОНИА“

МАКЕДОНИŒ / МАЦЕДОНИА“
(Гранит Сити, Илиноис, САД, 7. ⅩⅠⅠ 1907 – август 1910) – неделен весник, орган на македонската емиграција во Илиноис, САД. Го издавало тамошното Друштво

Весникот „Македонија“
(Гранит Сити, Илиноис, САД, 1907-1910)

„Македонија“ со финансиска помош на американската фирма Ницк Алабацх. Излегувал секоја сабота. Го уредувал д-р С. И. шумков, а бил печатен во неговата истоимена печатница „Македонија“. Објавени се вкупно 39 броја. Политички ги поддржувал приврзаниците на Борис Сарафов и се застапувал против санданистите (приврзаниците на Јане Сандански).
ЛИТ.: Д-р Боро Мокров, Развојот на македонскиот печат и новинарство (од првите почетоци до 1945 година), Скопје,
1980, 129-130; Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885-1992), Скопје, 1993, 67. С. Мл.

Весникот „Македонија“ (Русе и Софија, 1888-1893)