МАКЕДОНИЈА САЛУТАРИС

МАКЕДОНИЈА САЛУТАРИС
– римска доцноантичка провинција. Првпат е спомната во 395/396 г. (формирана најрано во 379/380 г.). Ја опфаќала северозападна Македонија. Формирана за засилување на одбраната од варварите; укината најдоцна во 402 г.; територијата поделена на соседните провинции Нов Епир и Превалитана.
ЛИТ.: З. Костиђ, Осврт на административне поделе Македоније крајем антике, ЗРВИ, ЏЏЏВ, Београд, 1996; М. Мирковиц, Виллас ет домаинес данс лжИллѕрицум централ (ИВЕ-ВИЕ сиèцле), ЗРВИ, ЏЏЏВ, Београд, 1996. Б. Петр.