МАЗОН, Андре

МАЗОН, Андре (Мазон, Андре) (Париз, 7. Ⅸ 1881 – Париз, 13. Ⅵ 1967) – француски лингвист, славист, странски член на академиите на Полска, СССР, Чешка, Бугарија, член на Ацадемие дес Инсцриптионс ет Беллес Леттрес во Париз. Во Првата светска војна се нашол на македонската јазична територија. Резултат на тоа се три книги што претставуваат основни извори за запознавањето на јужномакедонските дијалекти во почетокот на ХХ в. БИБ.: Цонтес славес де ла Мацéдоине судоццидентале: етуде лингуистиљуе; теџтес ет традуцтион; нотес де фолклоре, Парис, 1923; Доцументс, цонтес ет цхансонс славес де л’Албание ду Суд, Парис, 1936, и – во коавторство со Андре Вајан – Л’Евангелиаире де Кулакиа: ун парлер славе ду Бас Вардар, Парис 1938. З. Т. портер и театарски критичар во А. Мазневски: од изложбата во Мала станица (2008) Андре Мазон во Институтот за историја на АН на СССР „Нова Македонија“. Воен извес