ДИК како професионален орган, со пошироки надлежности во однос на претходниот период

ДИК како професионален орган, со пошироки надлежности во однос на претходниот период. ЛИТ.: Светомир Скариц, Демоцратиц Елецтионс ин Мацедониа, 1990–2002, Берлин, 2005. Св. ш.