АТАНАС-ВУЛГАРИС, Коста

АТАНАС-ВУЛГАРИС, Коста (Штип или Штипска каза, 1797 – Навпактос, пред 1865) – учесник во Грчкото востание. Од 1822 до 1824 година бил под команда на Теодор Колокотрони. Од 1825 г. бил во коњицата на Хаџи Христо. Се истакнал и станал офицер. Од 1828 г. бил началник на 25 души.  Во 1841/2 бил одликуван со бака рен медал. Се сметал онеправдан и во 1844 г. барал сребрен медал.
ЛИТ.: Николай Тодоров – Веселин Трайков, Българи учасници в борбите за освобождението на Гъци® 1821-1828, Софи®, 1971. М. Здр.