АРСОВ, Милан

АРСОВ, Милан (с. Ораовец, Велешко, 1885 –
затворот во пустинскиот град Мурзук, во
областа Фезан во Либија, 1908) – член на
групата гемиџии, најмлад солунски
атентатор. Учел во гимназиите во Битола и
Солун, но не го довршил школувањето. Заедно
со Димитар Мечев и Илија Тричков во
Солунско ја минирале железничката линија
Солун-Деде-Агач
(29. Ⅳ 1903). При подметнувањето бомба во
летната бавча на хотелот „Алхамбра” бил
ранет и уапсен од полицијата. Бил осуден на
смрт, а потоа помилуван на доживотно
заточеништво. Во затворот се разболел и
починал. Неговите другари Павел шатев и
Георги Богданов ја донеле и им ја предале
неговата глава на родителите за погреб.
ЛИТ.: Д-р Крсте Битоски, Солунските
атентати 1903, ИНИ, Скопје, 1985; Јован
Павловски, Гемиџиите, „Матица македонска”,
Скопје, 1997. С. Мл.