АГОНИСТИС

„АГОНИСТИС” („АГОНИСТИС” (Чехословачка,
1949) – весник, годишник, орган на
политичката емиграција од Грција во
Чехословачка. Содржел и македонска страница
„Борец”. Ја уредувале Димитар Величков
(Велаки) и Динко Козинаков. С. Мл.