Archives: Македонска Енциклопедија

Description.

,”НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА”

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА – СКОПЈЕ – централна ликовна музејска институција во РМ. Основана е во 1948 г. од збирката на ликовната уметност на Народниот музеј во Скопје (Музеј на Македонија), а како самостојна музејска установа е отворена во 1951 г. Поседува значајна збирка од македонски автори од крајот на …

,”НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА” Прочитај »

„ МАКЕДОНИŒ“

„МАКЕДОНИŒ“ (Русе и Софија, 21. Ⅹ 1888 – 1. Ⅹ 1893) – најзначајниот македонски неделен весник во ⅩⅠⅩ в. Излегувал секоја среда. Одговорен уредник бил Коста шахов, а бил печатен во печатницата на Ст. Ив. Роглев во Русе и во софиските печатници „ Либерален клуб“, печатницата на Х. …


МАКЕДОНИŒ“
Прочитај »

„ МАКЕДОНКА“

МАКЕДОНКА“ – орган на АФЖ на Македонија, прво македонско списание за жени. Првиот број излегол во ноември 1944 г., печатењето почнало во с. Г. Врановци, продолжило во Прилеп и завршило во „Македонка“, орган наБитола. Прва АФЖ на Македонија (1944) уредничка Веселинка Малинска, наредните два броја ги подготвиле Славко …


МАКЕДОНКА“
Прочитај »

„ МАКЕДОНО-ОДРИНСКИ ПРЕГЛЕД“

МАКЕДОНО-ОДРИНСКИ ПРЕГЛЕД“ (Софија, 25. Ⅴ 1905 – 24. Ⅶ 1907) – политички журнал, орган на ВМОРО. Првин излегувал на 10 и 25 во месецот, како „петнаесетдневен политички журнал“, а потоа како „седмичен политички журнал“. Уредник бил Никола Наумов, а бил печатен во софиската печатница „Дневник“. Првин имал наслов …


МАКЕДОНО-ОДРИНСКИ ПРЕГЛЕД“
Прочитај »

„ МАКЕДОНСКА МЛАДЕЖÓ

„ МАКЕДОНСКА МЛАДЕЖÓ (Софија, 1, 10. Х 1933 – 6. Ⅴ 1934) – месечен орган на македонската прогресивна младина во Бугарија. Се печати на бугарски јазик во 2000 примероци со јасни македонски национални позиции. Редактори и соработници: Хр. Андонов (внук од сестра на Г. Делчев), М. Сматракалев, В. …


МАКЕДОНСКА МЛАДЕЖÓ
Прочитај »

„ МАКЕДОНСКА ПОВЕСТ“

МАКЕДОНСКА ПОВЕСТ“ – прв македонски балет, во три чина. М: Гл. Смокварски, С: композиторот и Д. Парлиќ. Прво изведување: Скопје, 21. Ⅵ 1953. Др. О. трите дела на поробена Македонија… Македонскиот народ треба да е готов при секоја нова опстановка, при секоја нова промена во Грција, во Југославија …


МАКЕДОНСКА ПОВЕСТ“
Прочитај »

„ МАКЕДОНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА“, билтен & орган на Одборот за макед

„ МАКЕДОНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА“, билтен & орган на Одборот за макед. научна и стручна терминологија при МАНУ, организиран од Бл. Конески (1968) за да работи врз проектот како најприоритетна задача на МАНУ, со цел да создаде средство за научна комуникација и предавање знаења во педагошкиот процес. Од 1969 г. …


МАКЕДОНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА“, билтен & орган на Одборот за макед
Прочитај »

„ МАКЕДОНСКА ТРИБУНА“

МАКЕДОНСКА ТРИБУНА“ (Индијанополис, Индијана, САД, 10. Ⅱ 1927 – 1. Ⅺ 1983 и Форт Вејн, Индијана, САД, 17. Ⅺ 1983 –) – неделен весник, орган на Сојузот на македонските политички организации во САД и Канада, на бугарски и англиски. Првин го уредувал Борис Зографов, потоа Л. Македонската филхармонија …


МАКЕДОНСКА ТРИБУНА“
Прочитај »

„ МАКЕДОНСКИ БИСЕР“

МАКЕДОНСКИ БИСЕР“ – традиционален меѓународен турнир во борење слободен стил. Отпрвин се одржувал како „Струшки бисер“ (1977–1983). Поради големиот интерес, Сојузот на борачките спортови решил да се држи и во други градови заради популаризација на овој спорт, под назив „Македонски бисер“. Со учество и на некои од најсилните …


МАКЕДОНСКИ БИСЕР“
Прочитај »

„ МАКЕДОНСКИ ЖУРНАЛ ЗА РЕПРОДУКЦИЈА“

„ МАКЕДОНСКИ ЖУРНАЛ ЗА РЕПРОДУКЦИЈА“ (МАЦЕДОНИАН ЈОУРНАЛ ОФ РЕПРОДУЦТИОН) – меѓународно науч нални трудови, апстракти, како и ревии и биографии за морфологијата, физиологијата, биохемијата, патологијата и биохемијата на репродукцијата кај животните и кај човекот. Првиот број е објавен во април 1995 г. М. Д. – Ј. Б.

„ МАКЕДОНСКО ЗНАМЕ“

МАКЕДОНСКО ЗНАМЕ“ (Софија, И, 1, 14. Ⅵ 1932 – Ⅲ, 31, 1. Ⅶ 1934) – орган на македонската прогресивна емиграција во Бугарија. Неофицијален неделен орган на ВМРО(Об) што се појавува по киднапирањето на Симеон Кавракиров од михајловистите и претставува најширок израз на македонската национална мисла, против фашизмот во …


МАКЕДОНСКО ЗНАМЕ“
Прочитај »

„ МАКЕДОНЧЕ“

МАКЕДОНЧЕ“ (Детроит, САД, мај 1979) – детско списание на македонски јазик, издавано од Македонско-американската издавачка куќа „Илинден“ во Детроит. Тоа е првото детско списание на северноамериканскиот континент. Сл. Н.-К. Владо Макеларски

„ МЕТОДИЈА МИТЕВСКИБРИЦО“

МЕТОДИЈА МИТЕВСКИБРИЦО“ (Скопје, 16. И 1950) – училиште за физичка култура, основано од Комисијата за физичка култура на Владата на СРМ, со цел да школува стручни кадри за училиштата и спортските организации. Отпрвин било сместено во просториите на ДТВ „Партизан“ И. Од 1962/1963 се здобило со сопствен објект …


МЕТОДИЈА МИТЕВСКИБРИЦО“
Прочитај »

„ МИКРОН“

МИКРОН“ – Прилеп – фабрика за производство на мали електромотори и на опрема за домаќинството. Формирана е во шеесеттите години на минатиот век како „Микрон“, за да прерасне во почетокот на 2005 г. во фирма со назив АД „Микрон Тецх“. Во производната програма се застапени повеќе видови мотори …


МИКРОН“
Прочитај »

„ МИКРОСАМ“, АД

МИКРОСАМ“, АД – приватна акционерска компанија, основана во 1990 г. во Прилеп со главна активност – дизајнирање и производство на компјутерски контролирани машини, опрема и софтвер-апликации за индустриски цели. Производите на „Микросам“ наоѓаат примена во индустријата за композитни материјали, индустријата за мермер, дрвопреработувачката и металопреработувачката индустрија, обработката на …


МИКРОСАМ“, АД
Прочитај »

„ МУГРИ“

„ МУГРИ“ (Положај, прва половина на 1945) – весник, орган на Четиринаесеттата македонска младинска НО ударна бригада „Димитар Влахов“, на македонски јазик. Редактор бил Д. Глигоров. Зачуван е само бр. 2 (март 1945), со 22 страници на хектографска техника. ЛИТ.: Д-р Боро Мокров, Развојот на македонскиот печат и …


МУГРИ“
Прочитај »

„ НАРОДНА ВОЛŒ

„ НАРОДНА ВОЛŒ. НАРОДНА ВОЛЅА. ПЕОПЛЕ’С ЊИЛЛ“ (Детроит, Мич., САД, 11. Ⅱ 1938 – 1945 и потоа)> – неделен весник на Бугарите и Македонците во Америка, заедничко продолжение на в. „ Трудова Македония“ на МНС во Америка и на в. „Сšзнание“ на Бугарско-македонските работнички просветни клубови во САД, …


НАРОДНА ВОЛŒ
Прочитај »

„ НОВА МАКЕДОНИЈА“

„ НОВА МАКЕДОНИЈА“ – прв дневен весник на македонски јазик установен како „државен орган-весник“ со Решение на Президиумот на АСНОМ од 2–5 септември 1944 г. Во текот на подготовките, во с. Г. Врановци се појавил претходникот на весникот „ Наша хроника“ со 11 броја (30 септември – 20 …


НОВА МАКЕДОНИЈА“
Прочитај »

„ ОКТА“, од фармацијата е „Алкалоид“, од неметалната индустрија е Фабриката за цемент „УСЈЕ“ и др

„ ОКТА“, од фармацијата е „Алкалоид“, од неметалната индустрија е Фабриката за цемент „УСЈЕ“ и др. С. е седиште и на бројни политички, општествени, културно-просветни и здравствени институции, како: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, МАНУ, повеќе научни институции и музеи, како: Музеј на Македонија – Археолошки, Етнолошки и …


ОКТА“, од фармацијата е „Алкалоид“, од неметалната индустрија е Фабриката за цемент „УСЈЕ“ и др
Прочитај »

„ ПАРТИЗАН“

„ ПАРТИЗАН“ – сојуз за телесно воспитание на Македонија, основан под претседателство на Ристо Бајалски (1952). Подоцна наречен Сојуз за спортска рекреација и физичко воспитание на Македонија (од 1972). Тој е носител на активностите на спортската и естетската гимнастика, на партизанскиот повеќебој и на спортската рекреација во месните …


ПАРТИЗАН“
Прочитај »

„ ПЕЦЕ АТАНАСОВСКИ“

„ ПЕЦЕ АТАНАСОВСКИ“ – фестивал на народни инструменти и песни. Оформен е во 1974 г., по иницијатива на П. Атанасовски и Ж. Фирфов, со целдасезачуваат и негуваат древните вештини на свирачите на народни инструменти и пејачите на изворни народни песни. Се одржува во с.Долнени, Прилепско, местото на прочуените …


ПЕЦЕ АТАНАСОВСКИ“
Прочитај »

„ СВЕТИ ЈОВАН“, Варош

„ СВЕТИ ЈОВАН“, Варош (Прилеп) – средновековна црква и некропола. Црквата е разурната, а според најдените остатоци од фрескоживопис, сликаната декорација е од првите децении на ⅩⅣ в. Северно и западно од црквата се откриени христијански гробови од доцниот среден век и од турско време. Тоа се главно …


СВЕТИ ЈОВАН“, Варош
Прочитај »

„ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“

„ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ – еднокорабна црква со надвишен попречен свод во вид на трансепт и доѕидан параклис на Иконостасот во манастирот „Св. Јован Бигорски“, (1835) јужната страна посветен на Св. Црквата „Св. Константин и Елена“, Охрид (ⅩⅣ в.) Петка. Црквата е изградена кон крајот на ⅩⅣ …


СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“
Прочитај »

„ СВЕТИ КОНСТАНТИН“

„ СВЕТИ КОНСТАНТИН“ – манастирска црква во близина на с. Свеќани (Велешко). Истражувањата извршени во 1965 г. укажуваат на три фази на градбата. Во првата фаза била изградена еднокорабна црква со ниска полукружна апсида од надворешната страна, без купола. Во втората фаза била обновена, со значително продолжување на …


СВЕТИ КОНСТАНТИН“
Прочитај »

„ СВЕТИ НИКОЛА АРБАНАШКИ“

„ СВЕТИ НИКОЛА АРБАНАШКИ“ – остатоци на источниот апсидален дел од црквата се наоѓаат во дворното место на семејството Чобановци, во горниот дел на Варош. С. Ц.

„ СВЕТИ НИКОЛА БОЛНИЧКИ“

„ СВЕТИ НИКОЛА БОЛНИЧКИ“ – главна црква на болничката енорија во близина на средновековната Долна Порта во Охрид. Изградена е и живописана меѓу 1330–1340 г. Живописот во црквата е целосно зачуван и по својата програмска концепција и по групирањето на претставите Црквата „Св. Никола Болнички“, Охрид (ⅩⅣ в.) …


СВЕТИ НИКОЛА БОЛНИЧКИ“
Прочитај »

„ СВЕТИ НИКОЛА“

„ СВЕТИ НИКОЛА“ – еднокорабна гробишна црква во с. Мрзен Ораовец, југоисточно од Велес. Според ктиторскиот натпис, подигната е и живописана во 1694 г., со приложништво на бројни ктитори. Сликаната програма ги повторува утврдените обрасци, со преземање на куполни теми од постар споменик (Учителствувањето на св. Василиј Велики …


СВЕТИ НИКОЛА“
Прочитај »

„ СИНТЕЗИС“

„ СИНТЕЗИС“ – македонска музичка група. Формирана е во 1995 г. (првото име ДД „Синтезис“). Комбинирајќи ја македонската традиционална музика со модерните аранжмани, создава специфичен стил во кој народните инструменти (гајда, кавал, зурла, тапан, тамбура) звучат заедно со современиот синтесајзер. Групата одржала над 100 концерти низ целиот свет …


СИНТЕЗИС“
Прочитај »

„ВАРДАР“

„ВАРДАР“ (Лозана, 1916–1919) – друштво основано за да развива дејност под девизата „Македонија на Македонците“. Дејноста ја засилило во времето на одржувањето на Мировната конференција во Версај. Друштвото упатило писмо до Конференцијата (22. Ⅵ) со осуда на намерите на балканските држави, „поддржувани од некои од европските сили“, за …

„ВАРДАР“ Прочитај »

„ГЛАСНИК“

„ГЛАСНИК“ – списание на Републичкиот хидрометеоролошки завод. Првиот број на списанието излезе од печат 1979 г., а во него се обработуваа достигањата и проблемите на метеорологијата, климатологијата, хидрологијата и агрометеорологијата, противградобијната одбрана, синоптиката, хидрологијата, загаденоста на водите, загаденоста на воздухот, загаденоста на почвите и друго. Од 1998 г. …

„ГЛАСНИК“ Прочитај »

„ЗОНИК“ доел-Скопје

„ЗОНИК“ доел-Скопје. Директор Црквата „Св. Петар и Павле“ во с. Папарадиште, Велешко „ Св. Ѓорѓи“ кај Неготино (1880– 1866), „Св. Никола“ во Штип (1867) и „Св. Богородица“ во Ѓуришкиот манастир (1886–1891). Во Бугарија ги изградил црквите „ Св. Никола“ во Берковица (1872); „Св. Богородица“ во Лом (1867–1894) и …

„ЗОНИК“ доел-Скопје Прочитај »

„МАГА“

„МАГА“ – Здружение на геотермичарите на Македонија. Непрофитабилно професионално здружение на поединци и институции во областа на геотермалната енергија, претседател проф. К. Поповски. Седиштето на здружението е во Скопје. МАГА е основана во 1995, а регистрирана е како НВО во 2002 г. Редовни активности: организација на национална и …

„МАГА“ Прочитај »

„МАКЕДОНИŒ / МАЦЕДОНИА“

„МАКЕДОНИŒ / МАЦЕДОНИА“ (Гранит Сити, Илиноис, САД, 7. ⅩⅠⅠ 1907 – август 1910) – неделен весник, орган на македонската емиграција во Илиноис, САД. Го издавало тамошното Друштво Весникот „Македонија“ (Гранит Сити, Илиноис, САД, 1907-1910) „Македонија“ со финансиска помош на американската фирма Ницк Алабацх. Излегувал секоја сабота. Го уредувал …

„МАКЕДОНИŒ / МАЦЕДОНИА“ Прочитај »

„МАКЕДОНИŒ“

„МАКЕДОНИŒ“ (Софија, 25. И 1922 – 30. ⅩⅠⅠ 1922) – месечно политичко, научно и литературно списание. Издавач и уредник бил Георги Баждаров, а редакцијата ја сочинувале и Јордан Бадев, Наум Томалевски и Кирил Прличев. Би-ло печатено во софиската печатница „Витоша“ и во печатницата на Б. Глушков. Објавени се …

„МАКЕДОНИŒ“ Прочитај »

„МАКЕДОНИАЕ АКТА АРХЕОЛОГИКА“

„МАКЕДОНИАЕ АКТА АРХЕОЛОГИКА“ („МАЦЕДОНИАЕ АЦТА АРЦХАЕОЛОГИЦА“) – периодично списание на Македонското научно археолошко друштво. Првиот број бил објавен во 1975 г. во Прилеп (уредник Бошко Бабиќ), а досега се објавени 17 броја. Во списанието се публикуваат резултатите од истражувањата на археолозите од Македонија и од странство презентирани на …

„МАКЕДОНИАЕ АКТА АРХЕОЛОГИКА“ Прочитај »

„МАКЕДОНИЈА

„МАКЕДОНИЈА (МАЦЕДОНИА)“ (Индијанополис, Индијана, САД, 1932) – месечно списание посветено на македонското движење за слобода и независност, на англиски јазик. Издавач бил Централниот комитет на македонската политичка емиграција во САД и Канада. Уредник бил Т. Калев. Излегувало месечно (освен во јули и август) и било под директно влијание …

„МАКЕДОНИЈА Прочитај »

„МАКЕДОНИЈА ДЕНЕС“

МАКЕДОНИЈА ДЕНЕС“ – дневен информативно-политички независен весник. Првиот број излегол на 17 септември 1998 г. во Скопје, издавач „МАКДЕН“. Ос-новач и директор Георги Ајановски, прв главен и одговорен уредник Милан Банов. Од 2004 г. Кети Мицковска. Весникот престанува да излегува на 8. Ⅱ 2007 г. Б. П. Ѓ.

„МАКЕДОНИЈА ПРОЕКТ“ АД, Скопје

„МАКЕДОНИЈА ПРОЕКТ“ АД, Скопје – проектантска организација основана во 1954 г. од комуналните организации „Архитект“ и Заводот за станбена изградба при НО на Собранието на градот Скопје. Сегашното име и дејноста на фирмата се утврдени во 1961 г. Од 1996 г. станува акционерско друштво. Има изработено голем број …

„МАКЕДОНИЈА ПРОЕКТ“ АД, Скопје Прочитај »

„МАКЕДОНИЈА“

„МАКЕДОНИЈА“ (Лозана, швајцарија, 1916–1919) – друштво за одбрана на правата на Македонците. Било формирано од Македонците во Лозана, повеќето студенти, во времето на Првата светска војна, со цел да дејствува за одбрана на правата на Македонците. Друштвото и другите македонски друштва во швајцарија се обединиле во Сојуз со …

„МАКЕДОНИЈА“ Прочитај »

„МАКЕДОНИЈА“, ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

„МАКЕДОНИЈА“, ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (Сиетл, Вашингтон, САД, 2. Ⅴ 1930 – ?) – организација на македонски доселеници, главно од Егејскиот дел на Македонија. Една од дејностите била да работи на зближувањето на Македонците од поделена Македонија. Имала и Женска секција. Сл. Н.-К.