ДАРОН

ДАРОН (Даррхон) – демон на здравјето, старомакедонско божество (Хесѕцхиус), пандан на хеленскиот Асклепиј. Хезихиј го нарекува „бог што Македонците го повикувале на помош во случај на болест”. Почитувањето е потврдено и со натпис посветен на богот откриен во Пела. ЛИТ.: Ј. Каллерис, Лес Анциенс Мацедониенс, Т. Ⅱ, Атхенес, 1996, 28-29; М. Лилинбаки–Акамати, Пелла, цапитал оф Мацедонианс, Атхенс, 1996, 28-29. В. Б.–Гр.