АЕРОП Ⅰ

АЕРОП Ⅰ . (ст. гр. ”Аеропој А/; Аеропус И) (ок. 639 – 574 г. од пр.н.е.) – македонски крал од династијата на Аргеадите, син на македонскиот крал Филип И; војува со Илирите и Тракијците. Според примо генитура, за крал е прогласен уште во лулка, на бојното поле пред битката со Илирите, зашто (според Јустин) на „Македонците не им недостига храброст, туку крал”. Ја зајакнува македонската воена организација и во негово време државата се проширува. ЛИТ.: Херодотус, И–ИВ, 4 Волс., Лоеб Цлассицал Либрарѕ, Харвард Университѕ Пресс, 1961; Херо-дот, Историја. Прев. Д. Чадикова, Скопје, 1998. А. шук.