ШТЕПАН, Ханс Лотар

ШТЕПАН, Ханс Лотар (Ханс Ло-тар Степхан) (Источна Прусија, 1933) – германски дипломат и историчар. Прв вонреден и ополно-Ханс Лотар штепан моштен амбасадор на СРГ во РМ (1993–1997). Автор е на книгата „Македонскиот јазол: идентитетот на Македонците прикажан на примерот на Балканскиот сојуз (1878–1914)“, Скопје, 2005. Т. Петр.