ЦРКОВНИ ОПШТИНИ НА МПЦ ВО РХ

ЦРКОВНИ ОПШТИНИ НА МПЦ ВО РХ (1993) – верско организирање на Македонците во РХ. Како прва црковна општина на МПЦ била Македонската православна црковна општина „Св. Злата Мегленска“ (Загреб, 1993), а потоа биле основани МПЦО „Св. Јоаким Осоговски“ (Пула, 1996) и МПЦО „Св. Наум Охридски“ (Сплит, 1996). МПЦ назначила постојан свештеник во РХ во црквата „Св. Злата Мегленска“ (2004). ЛИТ.: Огнен Бојаджиски, Македонци у Хрватској, Загреб, 2007. М. Мин.