ТИМОТЕЈ, св

ТИМОТЕЈ, св., апостол (И в.) – соработник и сопатник на апостол Павле на Второто мисионерско патување во Македонија. Со светиот апостол Павле ги основале црквите во Филипи, Солун, Атина и во Коринт. Светото писмо го знаел речиси напамет. Напишал две посланија во Библијата. ЛИТ.: Ратомир Грозданоски, Послание на светиот апостол Павле до Римјаните, Скопје, 2005; Свето Писмо на Стариот и на Новиот Завет, Лондон, 1990; Ѓорѓи Поп-Атанасов, Библијата за Македонија и Македонците, Скопје, 1995. Рат. Гр.