СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЗОРА

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЗОРА“ Сгодба (Лондон, 19. Ⅵ 1951) и Рамковниот документ за партнерство и мир (Брисел, 10. И 1994). Софа договорот склучен со Република Македонијастапува во сила на 19. Ⅶ 1996 г. ЛИТ.: Светомир Скариц, Тхе СОФА Агреемент (Мацедониа-НАТО’с территорѕ), Лањ, Форце анд Пеаце, Скопје, 2002. Т. Петр. Никола Софијанов СОФИЈАНОВ, Никола Ѓорѓиев