СМРЕКА

СМРЕКА (Јуниперус Л., фам. Цупрессацеае) – богат род со околу 60 вида дрвја и грмушки, со игловидни и лушповидни листови. Ова име кај нас се однесува на игловидните смреки (сецт. оџѕцедрус). Плодовите се глобули (смреклинки) со месести, сраснати, плодни Смрека (Јуниперус Л.) лушпи. Кај нас, автохтони се: модрата смрека (Ј. цоммунис Л.), грмушка до мало дрво со сини плодови, космополит; планинската Ј. нана Њиллд., полегната грмушка со сини плодови, космополит; црвената смрека (Ј. оџѕцедрус Л.), исправена грмушка со црвени плодови, медитерански вид. Плодовите им се богати со етерски масла. Ал. Анд.