ПОЧВИ

ПОЧВИ. Класификација на почСвежа и замрзн. риба 5,0 Чоколода и кекс 7,8 вите. Во Република Македонијаима 16 големи групиЈаболка 12,5 Вино 2,6 Јужно овошје 15,2 Пиво 15,6 почви (редови), поделени на ти-Бостан 14,6 Пипер 30,7 пови, поттипови, вариетети и Грозје 19,9 Домати 21,8 Компир 29,3 Зелка 13,2