ПОЦЕСКИ, Апостол

ПОЦЕСКИ, Апостол (Неготино, 5. Ⅱ 1935) – град. инж., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје (од 1979 до пензионирањето во 2000) по предмети од областа на теоријата на конструкциите. Магистрирал во Беркли (Калифорнија) 1965 г., докторирал во Белград (1968), специјалист за методот на конечни елементи, со меѓународни дострели. Научните постигнувања ги изложил во голем број публикувани трудови, меѓу кои и во книгите: „Теорија на конструкциите“ (1986), „Миџед Фините Елемент Метход“ (Спрингер-Верлаг, 1992), „Фините Елемент Метход Басед он тхе Диферентиал Ељуатионс“ (Скопје, 1996), „Нумерички методи“ (1999), „Динамика на конструкциите“ (2002), „Основи на асеизмичкото проектирање“ (со Б. Таневски, 2005). Љ. Т. зионарио“ во шпанската граѓанска војна (од 1. Ⅳ 1938), а потоа во заробенички логори во Франција. По окупацијата на Југославија бил на разни воени и политички должности на НОАВ во Босна и Херцеговина (1941), а потоа командант на Петтата оперативна зона на НОВ и ПОМ (од 1943), командант на Кумановскиот НОПО и на Струмичкиот НОПО, командант на баталјон, началник на штаб и командант на дивизија на НОВЈ. Бил делегат на Првото заседание на АСНОМ. По Ослободувањето завршил воена академија и се наоѓал на разни командни должности во ЈНА. По пензионирањето бил пратеник во Собранието на СРМ. Носител е на Партизанска споменица 1941. БИБ.: Фалсификувани пасоши за доброволците, На шпанската земја. Сеќавања на учесници во шпанската граѓанска војна, Скопје, 1961, 11-21; Борбите на реката Ебро, на истото место, 129-140; Повторно доброволци, на ист. место, 148-154. ИЗВ.: Автобиографија, ракопис во Општинскиот одбор на СЗБ од НОВМ во Струмица. ЛИТ.: Интербригадисти од Македонија во шпанската револуција. Во срцето на Шпанија. Сеќавања на интербригадисти од Македонија, Скопје, 1975, (243); Божо Стефановски, Боро Поцков – Мирко, Во Производ кг Производ кг/л интернационалните бригади на Шпанија, Леб 71,6 Млеко, слатко 52,1 Скопје, 1989, 90-96; Симо Младеновски, Ориз 8,6 Кисело млеко, јогурт 14,6 Учеството на Македонците во шпанПилешко месо 11,0 Сирења сите видови 10,7 ската граѓанска војна, библиографија, Говедско месо 9,9 Јајца, парчиња 212 на истото место, 229-230, библ. единици Свинско 7,6 шеќер 20,8 171-182. С. Мл. Овчо и јагнеш. месо 1,1 Кафе и какао 2,9