ПОПОВ

ПОПОВСКА–ШАРЕВСКА, Елица (Дебар, 7. И 1937 – Скопје, Елица Поповска и Ацо Стојановиќ во балетот „Копелија“ 26. Ⅸ 1992) – балерина. Балетската наобразба ја добива во Балетското училиште во Скопје, во класата на Ѓ. Македонски и Н. Кирсанова. Игра во МНТ (19491976) како член на ансамблот, солистка и првенка на Балетот. Како една од истакнатите македонски балерини, гостувала на сцените од поранешните југословенски републики. УЛОГ: Балерина (И. Стравински, „Петрушка“), Китри (Л. Минкус, „Дон Кихот“), Жизел (А. Адам, „Жизел“) и др. Ем. Џ. Александар Поповски