ПОПОВ

ПОПОВИЌ, Рита (Прилеп, 19. Ⅹ 1955) – пијанист. Дипломирала на ФМУ во Скопје (М. шперовиќРибарски, 1981). Магистрирала на истиот факултет (Ј. Михаиловиќ, Б. Романов, 1992). Од 2003 г. доцент на ФМУ. Концертирала како солист и особено како камерен музичар (Дуо Димов–Поповиќ и др.) во РМ и во повеќе европски земји. Сн. Ч.-Ан.