ПОЛИТИЧКО ДРУШТВО МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ

ПОЛИТИЧКО ДРУШТВО „МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ“ (Цирих, 1915–1919) – друштво на македонските студенти основано со цел да дејствува за поставување и за разрешување на македонското прашање на повоената Мировна конференција за ослободување и за обединување на Македонија во самостојна држава. Со другите македонски друштва се обединиле во Сојуз на македонските друштва во швајцарија (ⅩⅠⅠ 1918). Друштвото објавило проглас за одржување конференција: Нива со расцветан сончоглед ПОЛОНИСТИКА