ОРИЗ

ОРИЗ (Ориза сатива Л.) – едногодишна житна култура, која најчесто се одгледува во водна средина (кај нас исклучиво). Лесно е сварлив. Зрното се користи како: кафено (карго), парболед, бело, дехидрирано и варено зрно, но и Оризови полиња во Кочанско преработено како: оризово мас-ло, брашно, скроб, гриз и сурогат за пиво. Постојат два негови подвида: обичен (Ориза сатива ссп. Цоммунис Густ.) и ситнозрнест ориз (Ориза сатива ссп. Бревис Густ.). П. Ив. Златни обетки од с. Оризари, Крушарски Рид (ⅩⅣ в.) ОРИЗАРИ, КРУШАРСКИ РИД