МУШИЧКИ

МУШИЧКИ (Симулиидае) – најситни темно обоени комарци. Двокрилци, со збиено тело и со широки крилја, познати по болните убоди што ги прави женката. Нај-Гулабарска мушичка познат е видот гулабарска мушичка (Симулиум цоломбасцхенсис Фабр.), што се појавува во роеви и со отровниот секрет при боцкање може да предизвика помор на многу домашни животни. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр.