МАТЕРКА, ЕМОВА

МАТЕРКА, ЕМОВА .(Тхѕмус оехмианус Ронн. & Соска) – локален македонски ендемореликт од фам. Ламиацеае (устоцветни растенија), познат само за неколку локалитети во клисурата на реката Треска: Капина, Оча, село Здуње, СамоковМала Река. Именуван е по презимето на академик Ханс Ем, кој првпат го открил на локалитетот Капина (12. Ⅷ 1936). Се наоѓа на светската црвена листа на загрозени растенија во својство на исчезнат вид (ИУЦН 1997 Ред Лист оф Тхреатенед Плантс). Вл. М.