МАТЕРКА, АЛШАРСКА

МАТЕРКА, АЛШАРСКА (Тхѕмус алсаренсис Ронн.) – локален ен-демит во флората на РМ од фамилијата на устоцветно растение (фам. Ламиацеае). Опишан од австрискиот ботаничар Карл Роннигер (1924), еден од најдобрите познавачи на родот Тхѕмус од локалитетот Алшар кај Кавадарци. Вл. М.