МАРДАРИЈ И

МАРДАРИЈ И (ХВ¶¶ в.) – цетински митрополит (1637–1647) од македонско потекло. Во целото време на неговото архипастирување бил во преговори со папата за примање унија со Рим. Имал тешкотии од османлиските власти. Дури еден период бил и в затвор. Уживал углед кај верниците, особено меѓу свештенството и монаштвото.
ЛИТ.: Православље у Црној Гори, Цетиње, 2006. Ал. Тр.