МАНОЛЕВ, Иван М

МАНОЛЕВ, Иван М. (Кукуш, 6. ⅩⅠⅠ 1871 – Софија, 9. И 1930) – учител, член на ТМОРО. Ја завршил Солунската егзархиска гимназија (1891) и словенска филологија во Софија (1896). Бил учител во Гевгелија (1898–1899) и член на ОК на ТМОРО во истиот град. Од 1901 г. бил во четата на Гоце Делчев при неговата позната обиколка низ Македонија.
ЛИТ.: Алманах на завÍршлите висше образование в СУ „Кл. Охридски“ (1888– 1974), И, Софи®, 1975. Ал. Тр.