МАКЕДОНСКО-КАНАДСКИ НАРОДЕН СОЈУЗ

МАКЕДОНСКО-КАНАДСКИ НАРОДЕН СОЈУЗ (МКНС) (Торонто, Канада 1934 – 1945) – основан по поделбата на единствениот МНС во САД и Канада (1934). МКНС дејствувал за обединување на македонските независни прогресивни групи и Македонците заведени од МПО, за поддршка на Народноослободителната борба на македонскиот народ во татковината, како и на борбата на шпанскиот народ во времето на Граѓанската војна. Сл. Н.-К.