МАКЕДОНСКО-АМЕРИКАНСКИ КЛУБ

МАКЕДОНСКО-АМЕРИКАНСКИ КЛУБ (Рочестер, Њујорк, САД, 1966 – 1969) – формиран од македонски доселеници, претежно од Битолско. Работел за зближување на Македонците дојдени пред Втората светска војна и новодојдените и за информирање за Република Македонија. Сл. Н.-К.