МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (Торонто, Канада, 8. Ⅷ 1986 >) – формиран од група Македонци активисти за човекови права. Комитетот развива широка активност на меѓународен план со барања за почитување на човековите права на Македонците во Егејскиот дел на Македонија, а во прв ред за признавање на македонското национално малцинство во Грција и во Бугарија и заштита на правата на македонското национално малцинство во Албанија. Сл. Н.-К.

Апел на Централниот македонски комитет за организирање општ Македонски конгрес во Женева, швајцарија (12. И 1899)