МАКЕДОНСКА АНТИФАШИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

МАКЕДОНСКА АНТИФАШИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (МАО) (1942 – 1943) – македонска политичка организација формирана во Воденско по иницијатива на КПГ. На чело на организацијата биле Вангел Ајановски-Оче, Ангел Гацев, Ристо Кордалов, Дини Папајанков и др. Целта на организацијата била, во сојуз со грчкате ЕАМ-ЕЛАС, да се бори против фашистичките сили. Во 1943 г. била распуштена.
ЛИТ.: Ајановски Вангел-Оче, Егејски бури,
Скопје, 1975; Хр. Андоновски, Македонците под Грција во борбата против фашизмот 1940–1944, Скопје, 1968. Ст. Кис.