ЗДРУЖЕНИЕ НА ДЕЦАТА БЕГАЛЦИ од Егејскиот дел на Македонија

ЗДРУЖЕНИЕ НА ДЕЦАТА БЕГАЛЦИ од Егејскиот дел на Македонија (Торонто, Онтарио, Канада, 1978). На првата средба (1978) било договорено организирањето на Светската средба на бегалците (1988), кои ја преживеале трагедијата на Граѓанската војна во Грција и егзодусот на Македонците од Егејскиот дел на Македонија. Здружението помагало во акциите на македонските иселеници за признавање на независна Република Македонија. Се Активности на Задужението на децата бегалци застапува за обезбедување и заштита на човековите права на Македонците, посебно во Егејскиот дел на Македонија. Сл. Н.-К. Состанок на Здружението на Македонците од Егејскиот дел на Македонија ЗДРУЖЕНИЕ на Македонците од Егејскиот дел на Македонија