ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВОЈВОДИНА

ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВОЈВОДИНА (Нови Сад, 25. Ⅴ 2004) – политичка партија формирана за да ги застапува интересите на Македонците во Војводина за остварување на малцинските права предвидени со Уставот на државата. На основачкото собрание биле донесени актите и програмата на Партијата. За претседател на Партијата бил избран д-р Драган Вековски. ЛИТ.: Гојко Илиевски, што се случи со нас?, Пожаревац, 2006. М. Мин. Амблемот на Демократската унија за интеграција