ВЕЛКО

ВЕЛКО . (ⅩⅣ в.) – управник (архонт) на тврдината Гинекокастро, северно од Солун. За управник бил поставен од српскиот владетел Стефан Душан, кон средината на ⅩⅣ в. Во војната меѓу Византија и Србија (1350) им останал верен на Србите. ЛИТ.: Иоаннис Цантацузени еџимператорис хисториарум, либри Ⅳ, граеце ет латине И–Ⅲ, цура Л.Сцхопени, Бонае, 1828–1832, Ⅲ,.135–137. К. Аџ.