АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ , ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

„АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ“, ИСЕЛЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА (Лореин, Њујорк, САД, 1924 – ?) – организација на Македонците доселеници, мнозинството по потекло од Ресенско и Долна Преспа. Почетната иницијатива за формирање на организацијата била дадена во март 1924 г., а во јуни веќе било свикано собрание, на кое биле поставени темелите на МПО „Александар Велики“. Сл. Н.-К.