С

СААТ-КУЛА

СААТ-КУЛА (Скопје, пом. 1566 и 1573) – споменик на културата. Има квадратна основа 5,50 × 5,50 м. Часовникот и мајсторот за одржување биле од унгарскиот град Сигет. Реставрирана во 1902/03 г., дрвениот горен дел бил заменет со солунска печена тула и

САБЈАРКИ

САБЈАРКИ (Рецурвиростридае) – фамилија на средно големи водни птици од редот бекасиновидни птици (Цхарадрииформес), со долги нозе и долг клун. Кај нас се среќаваат два вида: кривоклуна сабјарка (Рецурвиростра авосетта) и долгонога сабјарка (Химантопу

САВИЌ, Павле

САВИЌ, Павле (Солун, Турција, 10. И 1909 – Белград, Србија, 30. Ⅴ 1994) – физико-хемичар, ред. проф. (1945) на ПМФ во Белград, член на МАНУ надвор од работниот состав (1974). Дипломирал на ПМФ во Белград (1932). Во времето на специјализацијата во Инс

САВИЌ, Радомир

САВИЌ, Радомир (Заечар, Србија, 1. Ⅴ 1901 – Белград, 1990) – дипл. град. инж., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје (од 1959 до пензионирањето во 1975) по предметот тунели и предмети од областа на железниците. Дипломирал во Белград (1930). Пре

САВИЦКА, Ирена

САВИЦКА, Ирена (Сањицка, Ирена) (Варшава, Полска, 20. Ⅸ 1944) – полски лингвист, славист, балканист, фонетичар, фонолог, ав-тор на десетина книги и над двесте статии главно од областа на словенската фонетика и фонологија. Коавтор (со Љ. Спасов) на Фо

САВЧЕНКО

САВЧЕНКО (КАТЕРИНИЌ, ПЛОТНИЦКА), Елисавета (Бобровица, близу Киев, Украина, 20. Ⅷ 1903 – Сливен, Бугарија, 26. Ⅹ 1999) – оперска певица, сопран. Носител на улогата на Сантуца во првата изведба на операта Кавалерија рустикана на сцената на Македонскио

САГИЈА

САГИЈА – женска горна облека, изработена од волнено, четворно ткаено платно. Тоа е еден вид саСагија, мариовска женска горна облека ја, составен дел на мариовската невестинска носија. На пазувите е орнамнетирана со мотивите тулипани, по рабовите (на

Scroll to Top